Voorwoord


Mijn plan met jullie staat vast. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
Jeremia 29:11

Bloemendaal, 2005. Dakloos, verslaafd en zoekende naar het geloof stond ik vooraan in de kerk, te wachten tot de pastoor voor me wilde bidden. Terwijl hij een hand op mijn schouder hield sprak hij; ‘Jij zult ooit een eigen opvang hebben.’ Ik was 19, nog voor mijn eindexamen van de middelbare school gegaan en leefde in een dag- en nachtopvang van het Leger des Heils. Ik voelde de roeping vanuit het diepste van mijn hart en wist dat die mijn leven richting zou gaan geven.

In de jaren waarin ik afkickte, herstelde, op mezelf ging wonen en terug naar school ging ontving ik op moeilijke momenten steevast de tekst uit Jeremia 29. Een strohalm waar ik mij aan vastklampte. Ik ging werken voor het Leger des Heils in Amsterdam en werd daarnaast privé ook maatschappelijk actief in mijn eigen regio, onder andere door ieder jaar een kerstpakkettenactie voor minima op te zetten. Deze actie richt zich op de gemeenten: Haarlem, IJmuiden, Velsen Noord, Alkmaar, Heemskerk, Beverwijk en Uitgeest. Samen met mijn vrouw Trudie wisten we ieder jaar een grotere groep minima te bereiken. Het initiatief is, zeker in samenwerking met andere hulpverleningsorganisaties, zo groot geworden dat het vraagt om gedegen aanpak en een jaarverslag waarin de financiën verantwoord worden.

Februari 2022 schreef ik mijn stichting Life With Joy in bij de notaris, ontving ik de registratie van de Kamer van Koophandel en opende ik een bankrekening op naam van de stichting.

Wat de stichting doet:

– Het bieden van op maat gemaakte en herstelgerichte zorg waarbij zingeving een belangrijke pijler is
– Het realiseren van participatie en re-integratie in de maatschappij bij kwetsbare burgers;
– Het zijn van een sterke samenwerkingspartner in de bestrijding van armoede, ongelijkheid en uitsluiting.
– Onze stichting bestaat uit 4 bestuursleden en + 50 vrijwilligers. Alle bestuursleden en vrijwilligers zijn onbezoldigd.

Zie voor de verdere omschrijving in ons beleidsplan op de contactpagina,

Geloof jij ook in deze droom? Maak dan een donatie over.

Stephanie-Joy