Jaarlijkse acties

Kerstpakketten


De wens om kerstpakketten voor minima (gezinnen) te maken komt uit eigen ervaringen binnen de maatschappelijke opvang voort. Er heerst steeds meer armoede, niet alleen bij mensen binnen de maatschappelijke opvang maar ook daarbuiten. De armoede wordt steeds meer zichtbaar in Nederland en dat raakt ons.

Toen Stephanie een eigen woning kreeg startte zij met het inzamelen van spullen voor kerstpakketten voor minima. Ze reed stad en land af voor budget knallers. De goedkoopste macaroni, afgeprijsde potjes groenten en zij vroeg gratis artikelen op via het internet. Hoe groter het pakket, hoe beter, was het motto.

In de jaren die daarop volgen is de focus verlegd naar luxe artikelen, de A-merken. Die goedkoopste macaroni had niks te maken met kerst, dat wordt het hele jaar al gegeten. In de pakketten kwamen vanaf toen alleen nog maar boodschappen van de bovenste plank uit de supermarkt, een criteria waar Stichting Life With Joy veel belang aan hecht.

Het bereik van die paar pakketten waar het allemaal mee begon groeide, van 3 kerstpakketten in het eerste jaar naar 35 toen ik ging samenwonen.
De actie werd te groot voor ons appartement wat ons heeft doen samenwerken met de regionale kerk. In 2022 hebben we gezamenlijk maar liefst 213 gezinnen (met kinderen) weten te bereiken.

Sommige mensen uit Stephanie’s vroegere netwerk ontvangen een pakket, anderen zijn opgegeven door zelfhulpgroepen in de omgeving en het overgrote deel is aangemeld via hulpverleningsinstanties.

Kerspakkettenacties Stephanie-Joy
Stephanie-Joy Kerstpakketten